Bor Print

Ez az a téma, amitol a káli-medencei ember felvillanyozódik, tuzbe jön. Évenként több helyi és regionális borverseny tanúsítja, hogy a borbírálatban a hallgatag parasztember költové válik, szavai mint egy osi kultusz igéi szárnyalnak. Ez az ékesszólás természetesen a saját pincében terem, a hegyen, ahová a káli-medencei ember naponta felzarándokol, kicsi üveggel, hogy másnap is menni kelljen. Itt a pinceszeren, a hegyszomszédok és alkalmi vendégek kóstolásai, köszöntoi csiszolják naponta az elmét és a szót.

Eötvös Károly, akinek emlékét orzi a fekete-hegyi Eötvös-kilátó, a „Balatoni utazás"-ban örökre szívünkbe véste annak a csobánci paraszt szolosgazdának az alakját, aki erovel behívja egy pohár borra az arra sétáló idegen urakat. „Az osi erkölcs azt parancsolja, hogy egy pohár borral minden ismeretlent, akit a sorsa arra visz, meg kell kínálni."

Ez a fehér bor hazája. Badacsonyi, Balaton-felvidéki, elnagyolt megjelölések, hisz a borivó ember tudja, hogy hegyenként, dulonként és oldalanként, valójában gazdánként más a bor, és évjáratonként ismét más. A bor igazán ott élvezheto, ahol terem. Lopóval kiemelve a hordóból, pincehidegen, sosem mosott, csak borral kiöblített pohárból, a gazda eloadásától kísérve.

Halljuk Eötvöst: „A pince két részbol áll. A belso koboltozat, ebben a boroshordók állnak. Asszonynak, idegennek, gyereknek, házi ebnek itt nincs mit keresni. Ide csak a gazda jár s felnott fia.. . A külso pince födeles épület. Ebben áll a sajtó, a kád s az összes szüreteloszerszám. Itt van a katlan, kisasztal, néhány kisszék s a süto- és fozoedények. Ide hívja be a vendégeit: ide hozza ki a bort a belso pincébol, s itt kínálgatja jó szívvel, szeretettel, vidám orcával."

Ugyancsak Eötvös Károly örökíti meg az 1844-es „monoszlói szép napokat", az itteni csodálatos „bajor szolot", Somogyi Benjámin református pap vendégszeretetét. Ebéd, pinceszer, „a késo éjszakába nyúlt be a vidám lakoma. Beszélgetés, dalok, vidám felköszöntok."

Aki nem rest gyalog járni a Káli-medence szolohegyeit, ma is ugyanabban a vendégszeretetben lesz része, mint 150 éve Eötvös Károlynak. Mert sok minden romlott, változott, de a borral kapcsolatos szép szokások, hála Istennek, megmaradtak.