Történelem Print

Ismét Hamvast idézzük: „Ez nem a Kárpát-medence. Mintha a Karszton átnyúlna, ez az Adria fehérebb, tisztább, világosabb és melegebb tája... a táj északnak háttal áll, arccal a tenger és Róma felé... nem véletlen, hogy a helyet a rómaiak oly könnyen foglalták el és oly természetesnek tartották, hogy Pannonia a birodalomhoz tartozik." Római villák romjai, szolomotívumos faragott kövek, a felszínen található pénz és cserép mutatja, hogy kedvelt vidéke volt ez az antik Pannonia Provinciának. Már ekkor buzgott a kékkúti Theodora-forrás, amely ma is e néven adja felséges gyógyvizét. Ez volt a medence elso virágkora.

A népvándorlás átvonuló népei után a honfoglaló magyarok egyik vezére, Kál horka települt meg itt nemzetségével, a 890-es években. Azóta a magyar népesség folyamatos. A medence peremén körben épült kis falvak az o nevét viselik: Köveskál, Szentbenedek­kál (Szentbékkálla), Mindszentkál (Mindszentkálla), Örskál, Szentvidkál, Kerekikál, Sóstókál, Töttöskál, Kiskál, Jukkál. A Kálok központi vára a síkból kiemelkedo Kereki­dombon feküdt, ahol fel is tártak egy X. századi temetot. Helyi hagyomány szerint itt gyülekeztek az osmagyarok nyugat-európai hadjárataikra; tény, hogy ezek egyik vezére, a 995-ben Augsburgnál megölt Bulcsú, Kál fia volt.
A középkor: második virágkor. A falvak szinte összeértek, 2-3 kilométerenként kicsi templomok épültek, ezek fele újra áll, fele rom. A sóstói Pusztapalota, a velétei palota, ahol Kun Erzsébet királyno is megfordult, a salföldi pálos kolostor romjaikban is fenségesek.

A békés századoknak a török háborúk vetettek véget. A Káli-medence, mint Csobánc várának elotere, 150 évre a frontvonalba került. A számtalan rajtaütés után, Csobánc 1554-i sikertelen ostroma alkalmával a falvakat felégették, a kolostort lerombolták. Tovább romlott a helyzet 1561 után, amikor török kézre került Hegyesd vára. „A falvak lakói, ha tehették, elfutottak, mert akit a török megfoghatott, karóba húzatta, vagy egyéb halállal gyilkolta"-írta ekkor Gyulaffy László, csobánci kapitány. A maradék nép kétfelé adózott, a magyar hajdúk is sanyargatták oket. Ezekben az években pusztult el a Kál nevu falvak fele. 1683-ban a közelben vonult a török sereg Bécs alá. A felszabadító háborúk, majd a Rákóczi-szabadságharc 1711-ig állandósították itt a háborút, hadak vonulását.
Csak ezután kezdett újjáépülni, újratelepülni a medence. A harcok emlékét a romok orzik, a kollektív nemességet nyert községek: Monoszló, Balatonhenye, Köveskál és Kovágóörs kardos-oroszlános címerei és a máig élo nemesi öntudat.

100 békeév elég volt, hogy a Káli-medence újra földi paradicsom képét mutassa. Az 1800-as évek közepe a harmadik virágkor: tetejükig megmuvelt gyönyöru szolohegyek, juhnyájakkal teljes legelok, népes-iskolás falvak, nagy tehéncsordák. Kovágóörs és Köveskál mezovárosi rangot nyertek. Itt és Szentbékkállán országos vásárokat tartottak.

A lakosság száma 1851-ben:

Balatonhenye 742, Mindszentkálla 460, Kékkút 315, Szentbékkálla 642, Kovágóörs 1699, Monoszló 607, Köveskál 1142, Salföld-Kisörs 396.

Kovágóörs ekkor az egész balatoni borkereskedés központja, jelentos zsidó lakossággal, céhes iparral, boltokkal, városias foutcával. A templomdomb egymás sarkában álló katolikus és evangélikus temploma, a szomszéd dombon emelkedo klasszicista zsinagóga, az evangélikus algimnázium méltóságteljes épülete, a portákat szegélyezo magas kobástyák, támfalak, a településnek nem csak városi, de várszeru megjelenést adtak. Minden ház koboltos, oszlopos-tornácos. Homlokán vakolatdísz címer, a szobában gyakori a freskó, általános a gyönyöru szemes vagy táblás cserépkályha.

Hasonló képet nyújtott a többi nemes község is. A nemesség itt általában protestáns: Monoszló, Henye, Köveskál református, Kovágóörs evangélikus. A katolikus jobbágyfalvak (Szentbékkálla, Mindszentkálla, Kékkút, Salföld) házai valamivel szerényebbek, de a század végére a különbségek kiegyenlítodtek, a vallási különbség pedig sohasem jelentett viszályt. A Káli-medence igen hamar és egységesen polgárosult, beállt egy parasztpolgári életforma és ízlés. Mindenütt népes felekezeti iskolák, színjátszó-körök, bálok, majálisok és élénk egyesületi élet mutatta a helyi kultúra fejlettségét.

Bár a két világháború sok hosi halottat követelt, a nyilas, majd a kommunista uralom sújtotta e tájat három olyan végzetes csapással, melynek eredménye csak a török idokhöz fogható. 1944-ben elvitték és megölték a zsidó lakosságot. Az 1950-es években megindult az eroszakos tsz-szervezés, amely az önálló gazdákat veréssel-megfélemlítés­sel bérmunkássá alacsonyította. Kezdetben minden faluban külön tsz alakult, majd ezeket nagyüzemekbe vonták össze. Az emberek idegen parancsra, buszon utaztak távoli munkahelyekre. Az eredmény: a föld megutálása, tömeges elvándorlás.

A harmadik csapás az 1973-as úgynevezett „településfejlesztési koncepció" volt. A falvakat összevonták és hozzácsatolták az újonnan kinevezett balatonparti központokhoz:
Monoszlót Zárkához, Salföldet és Kisorsöt Badacsonytomajhoz, a többit Révfülöphöz. Olyan történelmi mezovárosok, mint Kovágóörs és Köveskál, pusztuló külterületté váltak. Megszuntek a helyi tanácsok, bezárták az iskolákat, boltokat. Ezzel párosult a nagyüzemi mezogazdasági technika pusztítása: a földek, kutak elnitrátosodtak, vízvezeték és csatornázás pedig nem volt. A propaganda a falusi életet maradinak, a városit haladónak kiáltotta ki, az elköltözést kedvezményekkel támogatták.

Az eredmény: a 70-es években a Káli-medence szinte egész ifjúsága elhagyta szüloföldjét és Tapolca betonblokkjaiba vagy a Balatonpart szuk lakótelepeire költözött. Az osi házakban csak öregek maradtak, a bástyák, falak omladozni kezdtek, a pompás kerteket-szoloket felverte a gaz és a Balatonpart idehordott szemete. A legszomorúbb példák: Kisorsnek 1960-ban még 601akosa volt, 1990-ben egy. Salföld 1851-i 396 lakosa 1960-ra 272 fore olvadt, ebbol 1990-re hetvenen maradtak. Hasonló romlást mutattak az épületek és szinte egészen eltunt az állatállomány.

Ám minden rosszban van valami jó. Mivel a kommunizmus a Káli-medencét kihalásra szánta, nem rakta tele betonkockákkal, szennyezo ipartelepekkel. A régi házak csak beroskadtak, de nem tolta el oket a buldózer. A táj archaikus képe, ha sérülten is, de megmaradt. Itt megállt az ido, és ami hátrány volt, elonyre fordult. A huséges nép a szolobe -borba-hitbe kapaszkodva megorizte lelkét, a hely szellemét.